Fjärrvärmecentral

Fjärrvärmecentral

En fjärrvärmecentral under byggnation för att kunna förse en gasolvärmare med värme från fjärrvärmenätet.
Byggs i princip färdig i verkstaden för leverans till kund, vilket sparar många timmar i arbete på site.