“Våra kunder ställer höga krav på oss men vi ställer högre”

Industri-VVS & licenssvetsning

Vi utför de flesta rörinstallationer inom industrin. Från ritning till montage är vi med hela vägen, hos dig som kund eller prefabricerande tillverkning i vår verkstad. Med licensierade svetsare och brett kunskapsområde känner vi oss trygga med att vi möter kunders önskemål och krav.
Ska produkten vara isolerad löser vi även det ”in house” med vår avdelning för plåt & isolering.

Smide

Vi tillverkar bland annat stativ till komponenter och rörsystem, plattformar och räcken. Mindre specialdetaljer till byggsektorn och privatpersoner. Tillverkning sker i stål, rostfritt och aluminium.

Nyheter

Fjärrvärmecentral

Läs mer

Fotografering

Läs mer

Ny hemsida

Läs mer

Legoarbeten

Vi kan ta hand om hela produktionen eller montering/svetsning av enskilda detaljer, även av material som kunden själv levererar.

Plåt & isolering

Vi har många års erfarenhet inom tunnplåtsbearbetning, byggplåt och rörisolering. Allt arbete utförs enligt dagens gällande normer och standarder.

Gasinstallationer

Vi utför godkända installationer för gas åt huvudsakligen industrin, men även andra företag som t.ex. restauranger och åt privatpersoner.

Du är välkommen att kontakta oss